Selasa, 08 Mei 2012

Kisah Nabi Idris AS Lengkap

Nabi Idris as - Kisah Nabi Idris AS Lengkap, Nabi Idris keturunan ketujuh dari Nabi Adam AS. Meskipun demikian ia menjadi Nabi dan Rasul kedua setelah Nabi Adam AS. Dalam "Kisah Menakjubkan 25 Nabi", Idris memiliki nama asli Akhnukh. Dinamakan Idris karena ia selalu mempelajari mushaf-mushaf Adam dan Shiyth

Kisah Nabi Idris AS Lengkap

Nabi Idris as
Tidak banyak keterangan yang didpti tentang kisah Nabi Idris di dalam Al-Quranmahupun dalam kitab-kitab Tafsir dan kitab-kitab sejarah Nabi-Nabi.Di dalam Al-Quranhanya terdpt dua ayat tentang Nabi Idris iaitu dalam surah Maryam ayat 56 dan 57:"Dan ceritakanlah { hai Muhammad kepada mereka , kisah } Idris yang terdpt tersebut didalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sgt membenarkan dan seorangNabi. 57 - Dan Kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." { Maryam : 56 -57 } Nabi Idris adalah keturunan keenam dari Nabi Adam putera dari Yarid bin Mihla'iel binQinan bin Anusy bin Syith bin Adam A.S. dan adalah keturunan pertama yang dikurniaikeNabian menjadi Nabi setelah Adam dan Syith. Nabi Idris menurut sementara riwayat bermukim di Mesir di mana ia berdakwah untuk agama Allah mengajarkan tauhid dan beribadat menyembah Allah serta membeeri beberapa pendoman hidup bagi pengikut-pengikutnya agar menyelamat diri darii seksaandi akhirat dan kehancuran serta kebinasaan di dunia. Ia hidup sampai usia 82 tahun.Diantara beberapa nasihat dan kata-kata mutiaranya ialah : ~1 Kesabaran yang disertai iman kepada Allah membawa kemenangan.2 . Orang yang bahagia ialah orang yang berwaspada dan mengharapkan syafaat dariTuhannya dengan amal-amal solehnya.3 . Bila kamu memohon sesuatu kepada Allah dan berdoa maka ikhlaskanlah niatmudemikian pula puasa dan solatmu.4 . Janganlah bersumpah dalam keadaan kamu berdusta dan janganlah menuntup sumpahdari orang yang berdusta agar kamu tidak menyekutui mereka dalam dosa.5 . Taatlah kepada raja-rajamu dan tunduklah kepada pembesar-pembesarmu serta penuhilah selalu mulut-mulutmu dengan ucapan syukur dan puji kepada Allah.6 . Janganlah iri hati kepada orang-orang yang baik nasibnya, karena mereka tidak akan banyak dan lama menikmati kebaikan nasibnya.7 . Barang siapa melampaui kesederhanaan tidak sesuatu pun akan memuaskannya.8 . Tanpa membagi-bagikan nikmat yang diperolehnya seorang tidak dpt bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang diperolehinya itu.

Dalam hubungan dengan firman Allah bahawa Nabi Idris diangkat kemartabat tinggi IbnuAbi Hatim dalam tafsirnya meriwayatkan bahawa Nabi Idris wafat tatkala berada dilangit keempat dibawa oleh seorang Malaikat Wallahu a'alam bissawab.

Sumber: http://www.youshie.com/2012/05/kisah-nabi-idris-as-lengkap.html

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar